0

Garīdznieku konvents

Sēlpils iecirkņa prāvests Ainars Spriņģis aicina garīdzniekus uz kārtējo konventu 11. decembrī plkst 11:00. Galvenā tēma – Ziemsvētku pasludinājums. Par to referēs konveta viesis mācītājs Indulis Paičs.