< ?php wp_votd(); ?>

Tēmas

[wpgallery3]

Jēkabpils Sv.Miķeļa draudzes lapa Nr9 (67)

Visi numuri

Ordinācija Daugavpils katedrālē

SlinkisVilnisBīskaps aicina visus diecēzes garīdzniekus uz evaņģēlista Viļņa Sliņķa ordinācijas dievkalpojumu 27.augustā 12:00 Daugavpilī, M.Lutera katedrālē. Evaņģēlists aprūpē Apes Sv.Mateja, Gaujienas, Opekalna, Zeltiņu draudzes Gulbenes prāvesta iecirknī un to turpinās mācītāja amatā. Uz ordinācijas dievkalpojumu aicināti arī diecēzes draudžu locekļi.

Koncerts Jēkabpils Sv.Miķeļa baznīcā

RezijaKalnina

Lectio Divina

Jēkabpils Sv.Miķeļa draudzes lapa Nr8 (66)

Visi numuri

[…]

Ielūgums mācītājiem un draudžu priekšniekiem

Godātie garīdznieki un draudžu priekšnieki!

Esiet sirsnīgi aicināti uz Liepājas […]

Koncerts Daugavpils katedrālē

[…]

Vēstis no katedrāles 2016-05,06

 

 

Visi numuri

[…]

Koncerts Gostiņu baznīcā

Diecēzes draudžu diena, programma

“Tava ceļasoma“

Kad? Kur?– sestdien, 30. jūlijā, Līvānos

Kas tur […]