Svecīšu dievkalpojumi 2012

Papildināt sarakstu, sūtot Svecīšu dievkalpojumu laikus un vietas uz e-pastu evalds@latnet.lv

Pilsēta/novads Pagasts/pils. Kapsēta Datums Laiks
Baltinavas nov. Čudarienes 6.okt. 18:00
Balvi Balvu pilsētas 29.sept. 18:00
Balvu nov. Bērzkalnes pag. Priedaines 14.okt. 17:00
Balvu nov. Krišjāņu pag. Krišjāņu 13.okt. 17:00
Balvu nov. Tižas pag. Kāpessila 21.okt. 16:00
Balvu nov. Vectilžas pag. Vectilžas 7.okt. 18:00
Balvu nov. Vīksnas pag. Miezāju 3.nov. 15:00
Ilūkstes nov. Eglaines pag. Grīnvaldes 11.nov. 16:00
Eglaines pag. Kazimirvāles 20.okt. 15:00
Eglaines pag. Lašu 3.nov. 16:00
Subates l.t. Gulbenes 20.okt. 16:00
Subates l.t. Lavides 27.okt. 15:00
Jēkabpils Jēkabpils pilsētas 3.nov. 16:00
Kapeles 14.okt. 17:00
Krustpils nov. Kūku pag. Kondrātu 20.okt. 17:00
Kūku pag. Pupenu 13.okt. 18:00
Kūku pag. Skramānu 13.okt. 17:00
Kūku pag. Smanu 13.okt. 16:00
Kūku pag. Sūnu 20.okt. 16:00
Mežāres pag. Gobiņas 21.okt. 17:00
Variešu pag. Antūžu 6.okt. 17:00
Vīpes pag. Kūrānu 27.okt. 16:00
Vīpes pag. Landzānu 27.okt. 17:00
Neretas nov. Zalves pag. Zalves 27.okt. 17:00
Rugāju nov. Rugāju pag. Gaiļakalna 27.okt. 16:00
Rugāju pag. Pokratas 30.sept. 18:00
Viļakas nov. Vecumu pag. Jaškovas 28.okt. 16:00