Preiļu draudze

{tab=Fotoalbums}
Skatīt fotoalbumu(s) un pievienot albumus un fotogrāfijas par Preiļu draudzi šeit.

[g3client item=46 itemsperrow=3 thumbtitles=yes]

Katedrāle

Draudzes

Garīdznieki

Dažādi

LELB

 

{tab=Mācītājs}

Mācītājs
Ēvalds Bērziņš

Dzimis 10.11.1971.
Ordinēts 28.07.1994.
Tālr.  29107876
E-pasts: evalds@latnet.lv

{tab=Dievkalpošana}
Dievkalpojumi Preiļos notiek Raiņa bulvārī 26 Mūzikas un Mākslas skolas zālē mēneša otrajā sestdienā plkst 10:00

{tab=Vēsture}
Neilgu laiku Preiļu (kā arī Sīķeles, Bornes, Kalupes un Krāslavas) draudzē kalpojis nākamais LELB arhibīskaps (1946–68) Gustavs Turss (Tūrs)
http://nekropole.info/lv/Gustavs-Turss

Aleksandrs Pelniņš
Lauksai
mnieks, aktīvs sabiedriskais darbinieks
Dzimis 1859.g. 2. oktobrī Lubānas pagasta Niedrītēs. Beidzis Cēsu apriņķa skolu. Bijis Galēnu muižas skrīveris, Preiļu ev.-lut. draudzes baznīcas priekšnieks, Krevu muižas īpašnieks, priekšzīmīgs lauksaimnieks. 1936.g. apbalvots ar 5. šķiras Triju Zvaigžņu ordeni. 1941.g. deportēts uz Krieviju.
Miris 1942.g. 31. augustā Krasnojarskas apgabalā
http://www.preilubiblioteka.lv/?menu=21&smenu=17

Jānis Cērps
Dzimis 1900. gada 15. oktobrī. Medicīnas darbinieks (ārsts /Preiļu Sarkanā Krusta veselības kopšanas punkta vadītājs, 1935-1937/, Preiļu slimnīcas pārzinis un rajona ārsts, 1935-1940/, Preiļu aizsargu nodaļas ārsts/),
sabiedrisks darbinieks (Latvijas aerokluba Preiļu nodaļas biedrs, Preiļu ev. lut. draudzes padomes loceklis, korporācijas „Patria“ filistrs).
Miris 1937. gada 7. jūnijā Preiļos. Apbedīts Rīgā, Meža kapos.
Dižcilts.” http://biographien.lv/C_dizc.html (28.11.2010).
“Nekrologs.” Jaunākās Ziņas. 1937. 10. jūnijs.
http://latgalesdati.du.lv/persona/7631

{/tabs}

Items for Page: There are no posts that match the selection criteria.