Daugavpils iecirknis

Iecirknī kalpo garīdznieki:

dekāns un prāvests Andis Lenšs
mācītājs Ēvalds Bērziņš
mācītājs Raitis Jākobsons