Skip to content

Kapusvētki 2013

Pilsēta/novads Pagasts/pils. Kapsēta Datums Laiks Draudze
Abrenes apr. (bijušais) Kacēnu 21.jūl. 16:00 Balvu
Aizkraukles nov. Aizkraukles 10.aug. 12:00 Aizkraukles
Aknīstes nov. Asares pag. Ancenes 11.aug. 16:00 Asares
Emsiņu 11.aug. 14:00 Asares
Aknīstes pag. Aknīstes 6.jūl. 14:00 Aknīstes
Tuņķeļu 6.jūl. 11:00
Vilkupes 3.aug. 11:00
Gārsenes pag. Gārsenes 3.aug. 14:00 Gārsenes
Baltinavas nov. Čudarienes 29.jūn. 15:00
Balvi Balvu pilsētas 7.jūl. 11:00 Balvu
Balvu nov. Bērzkalnes pag. Priedaines 11.aug. 12:00
Krišjāņu pag. Krišjāņu 3.aug. 12:00
Kubulu pag. Andrakalna 27.jūl. 13:00
Tižas pag. Kāpessila 3.aug. 15:00 Tilžas
Vectilžas pag. Vectilžas 10.aug. 13:00
Vīksnas pag. Miezāju 7.jūl. 13:00
Daugavpils Daugavpils 4.aug. 14:00 Daugavpils M.Lutera
Daugavpils nov. Demenes pag. Demenes 6.jūl. 10:00 Daugavpils M.Lutera
Kalkūnes pag. Birķeneles 4.aug. 12:00 Daugavpils M.Lutera
Kalupes pag. Plānišķu 10.aug. 13:00 Kalupes
Meduma pag. Ēģiptes 6.jūl. 12:00 Daugavpils M.Lutera
Salienas pag. Elmeniešu 13.jūl. 11:00
Jankišku 27.jūl. 11:00
Tabores pag. Elernes 10.aug. 15:00 Sīķeles
Vecsalienas pag. Sīķeles (Muravku) 10.aug. 16:00 Sīķeles
Vecsalienas 27.jūl. 12:30
Ilūkste Ilūkstes luterāņu 14.jūl. 10:00 Ilūkstes
Ilūkstes nov. Bebrenes pag. Bebrenes 4.aug. 16:00
Ilzes 4.aug. 17:00
Eglaines pag. Červonkas (Sārtenes) 7.jūl. 12:30
Grīnvaldes 28.jūl. 13:00
? Kaminčas 27.jūl. 13:00
Kazimirvāles 7.jūl. 14:00
Pabēržu 7.jūl. 11:00
Lašu 27.jūl. 11:00 Lašu
? Raudas 28.jūl. 15:00
Subate Subates luterāņu 21.jūl. 14:00 Subates
Subates l.t. Amasišķu 4.aug. 15:00
Baltmuižas 4.aug. 13:00
Gulbenes 4.aug. 11:00
Lavides 21.jūl. 12:00
Jaunjelgava Jaunjelgavas pilsētas 3.aug. 13:00 Jaunjelgavas
Jaunjelgavas nov. Totēnu 3.aug. 15:00 Jaunjelgavas
Daudzeses pag. Caunes 27.jūl 12:30
Daudzeses 27.jūl. 16:00
Māršavu 27.jūl. 14:30
Smaļķu 27.jūl. 11:00
Viesītes 27.jūl. 13:00
Seces pag. Čoču Seces
Jaunajos
Kauļu
Lullīšu
Ūzānu
Stalānu
Staburaga pag. Brantānu
Staņģu
Sunākstes pag. Beitānu 27.jūl. 12:30 Sunākstes
Zilkalnes 27.jūl. 14:00 Sunākstes
Jēkabpils Jēkabpils pilsētas 18.aug. 16:00 Jēkabpils Sv.Miķeļa
Kapeles 1.sept. 16:00 Krustpils
Jēkabpils nov. Ābeļu pag. Ābeļu 3.aug. 15:00 Krustpils
Dūņenieku 21.jūl. 13:30 Dignājas
Nagļu 3.aug. 16:30 Krustpils
Dignājas pag. Dignājas 13.jūl. 13:30 Dignājas
Meņķa 20.jūl. 12:00 Dignājas
Slīterānu 20.jūl. 13:30 Dignājas
Dunavas pag. Daugavas 13.jūl. 12:00 Dignājas
Līču 21.jūl. 12:00 Dignājas
Rubenes pag. Bērzu 3.aug. 12:00 Dignājas
Červonkas (Kaldabruņas) 14.jūl. 12:00
Ezerpurva 14.jūl. 13:00
Ļūcānu 3.aug. 13:30 Dignājas
Muktānu 14.jūl. 14:00
Kārsava Kārsavas 21.jūl. 11:00 Kārsavas
Kokneses nov. Bebru pag. Zutēnu 18.aug. 12:00 Kokneses
Iršu pag. Iršu 17.aug. 17:00 Kokneses
Kokneses pag. Atradzes 10.aug. 14:00 Kokneses
Baznīcas 13.jūl. 14:00 Kokneses
Kaplavas 17.aug. 14:00 Kokneses
Ūsiņu 3.aug. 14:00 Kokneses
Lielvārdes nov. Jumpravas pag. 17.aug. 12:00 Jumpravas
Krāslavas nov. Kaplavas pag. Putramišķu 20.jūl. 12:30
Varnaviču 20.jūl. 11:00
Krustpils nov. Atašienes pag. Atašienes 3.aug. 11:00 Krustpils
Atašienes pag. Steķu 17.aug. 16:30 Līvānu
Krustpils pag. Grīvas 27.jūl. 15:00 Gostiņu
Irbenieku 31.aug. 14:00 Krustpils
Ķaupu 31.aug. 15:30 Krustpils
Melderes 27.jūl. 17:00 Gostiņu
Kūku pag. Catlakšu 17.aug. 12:30 Krustpils
Dēļdruvu 10.aug. 15:00 Krustpils
Dreimaņu 10.aug. 16:30 Krustpils
Kondrātu 17.aug. 14:00 Krustpils
Ķikuru Krustpils
Ķuncu 17.aug. 11:00 Krustpils
Pupenu 21.jūl. 16:00 Krustpils
Skramānu 28.jūl. 16:00 Krustpils
Smanu 28.jūl. 13:00 Krustpils
Sūnu 28.jūl. 14:30 Krustpils
Mežāres pag. Gobiņas 11.aug. 14:30 Krustpils
Ratītes 11.aug. 13:00 Krustpils
Variešu pag. Antūžu 31.aug. 12:30 Unguru
Baltgalvju 27.jūl. 11:00 Unguru
Bauru 31.aug 11:00 Unguru
Rusuļu 27.jūl. 12:30 Unguru
Silabebru 20.jūl. 11:00 Unguru
Trākšu 20.jūl. 12:30 Unguru
Vīpes pag. Kūrānu 11.aug. 16:00 Krustpils
Landzānu 18.aug. 15:30 Krustpils
Māsānu 7.jūl. 15:30 Krustpils
Līvāni Pilsētas (jaunie) 27.jūl. 15:00 Līvānu
Draudzes 27.jūl. 16:30 Līvānu
Madonas nov. Barkavas pag. Barkavas Muižas 3.aug. 13:00 Varakļānu
Neretas nov. Mazzalves pag. Ērberģes 18.aug. 15:00
Ķiku 17.aug. 11:00
Mēmeles 18.aug. 11:00
Timsēnu 18.aug. 12:30
Zāģeru 17.aug. 12:30
Neretas pag. Indulānu 17.aug. 15:30 Neretas
Ķesteru 17.aug. 12:30 Neretas
Ķišku 17.aug. 11:00 Neretas
Smiltaines 17.aug. 14:00 Saukas
Visdarbu 20.jūl. 16:00 Saukas
Pilskalnes pag. Rankaļu 24.aug. 13:30
Strobuku 24.aug. 15:00
Veseļu 24.aug. 12:00
Zalves pag. Cīrulīšu (Cīruļu) 10.aug. 13:30
Damasānu 10.aug. 12:00
Priežu 17.aug. 15:00
Zalves 10.aug. 15:00
Ogres nov. Krapes pag. Krapes 11.aug. 14:00 Krapes
Pļaviņas Bārukalna 10.aug. 16:00 Pļaviņu Sv.Pētera
Pļaviņu nov. Aiviekstes pag. Krūmēnu 10.aug. 12:00 Gostiņu
. Ķūģu 10.aug. 14:00 Gostiņu
Klintaines pag. Brīvkapi 20.jūl. 16:00 Gostiņu
Rīteru 24.aug. 14:00 Kokneses
Preiļu Pilsētas 10.aug. 10:00 Preiļu
Jaunajos Preiļu
Rēzekne Rēzeknes Miera ielas 3.aug. 10:00 Rēzeknes Sv.Trīsvienības
Rēzeknes nov. Gaigalavas pag. Beidzeņu 27.jūl. 12:00 Rēzeknes Sv.Trīsvienības
Leņdžu pag. Liuzas 17.aug. 16:00 Rēzeknes Sv.Trīsvienības
Vērēmu pag. Ančupānu 28.jūl. 13:00 Rēzeknes Sv.Trīsvienības
Rugāju nov. Rugāju pag. Gaiļakalna 27.jūl. 16:00
Pokratas 13.jūl. 11:00
Lazdukalna pag. Beņislavas
Garosilu 13.jūl. 13:00
Kamoļkalna 10.aug. 11:00
Salas nov. Salas pag. Auzānu 10.aug. 11:00 Biržu
Biržu 10.aug. 14:00 Biržu
Dzelznavas 10.aug. 12:30 Biržu
Sēlpils pag. Sēlpils Sēlpils
Tilpu
Zaķēnu
Skrīveru nov. Skrīveru Jaunie 27.jūl. 11:00 Skrīveru
Skrīveru Vecie 27.jūl. 12:30 Skrīveru
Skrīveru Saules 27.jūl. 13:00 Skrīveru
Varakļāni Varakļānu 17.aug. 12:00 Varakļānu
Vārkavas nov. Rožkalnu pag. Āpšu 27.jūl. 16:00 Kalupes
Viesītes nov. Elkšņu pag. Klauces 20.jūl. 12:00 Saukas
Kristūžu 27.jūl. 12:00 Elkšņu
Kundzānu 27.jūl. 13:30 Elkšņu
Svaru Saukas
Ūzānu 27.jūl. 15:00 Elkšņu
Rites pag. Ilzu 3.aug. 14:30 Saukas
Melderišķu 3.aug. 13:00 Saukas
Pormaļu 3.aug. 11:00 Saukas
Tiltiņu 3.aug. 16:00 Saukas
Saukas pag. Galvānu 6.jūl. 15:00 Saukas
Viesītes pag. Ausulāres Viesītes
Būbenānu 11.aug. 15:00 Viesītes
Dešu 6.jūl. 11:00 Saukas
Ikšķiļu 11.aug. 16:00 Viesītes
Ozoliņu 10.aug. 12:30 Viesītes
Stauģu 10.aug. 14:00 Viesītes
Sunākstes Baznīcas 27.jūl. 11:00 Sunākstes
Šūšānu 10.aug. 11:00 Viesītes
Vēžinieku 17.aug. 11:30 Viesītes
Viesītes Jaunā 17.aug. 15:00 Viesītes
Ziedānu 17.aug. 13:00 Viesītes
Viļakas nov. Šķilbēnu pag. Čukuļkalna 29.jūn. 11:00 Viļakas
Vecumu pag. Jaškovas 4.aug. 10:00 Viļakas
Viļāni Viļānu 27.jūl. 14:00 Viļānu

Jautājumiem un informācijai par kapusvētku sarakstu rakstiet evalds@latnet.lv