Kapusvētki 2014

Pilsēta/novads Pagasts/pils. Kapsēta Diena Datums Laiks Draudze
Abrenes apr.
(bijušais)
Kacēnu 17.aug. 16:00 Balvu
Aizkraukles nov. Aizkraukles Aizkraukles
Aknīstes nov. Asares pag. Ancenes Asares
Emsiņu Asares
Aknīstes pag. Aknīstes Aknīstes
Tuņķeļu
Vilkupes
Gārsenes pag. Gārsenes Gārsenes
Baltinavas nov. Čudarienes 9.aug. 11:00
Balvi Balvu pilsētas 6.jūl. 11:00 Balvu
Balvu nov. Bērzkalnes pag. Priedaines 10.aug. 12:00
Krišjāņu pag. Krišjāņu 26.jūl. 12:00
Kubulu pag. Andrakalna 5.jūl. 13:00
Tižas pag. Kāpessila 26.jūl. 16:00 Tilžas
Vectilžas pag. Vectilžas 19.jūl. 13:00
Vīksnas pag. Miezāju 6.jūl. 13:00
Daugavpils Daugavpils Daugavpils M.Lutera
Daugavpils nov. Demenes pag. Demenes Daugavpils M.Lutera
Kalkūnes pag. Birķeneles Daugavpils M.Lutera
Kalupes pag. Plānišķu Kalupes
Meduma pag. Ēģiptes Daugavpils M.Lutera
Salienas pag. Elmeniešu
Jankišku
Tabores pag. Elernes se 9.aug. Sīķeles
Vecsalienas pag. Sīķeles (Muravku) Sīķeles
Vecsalienas
Ilūkste Ilūkstes luterāņu Ilūkstes
Ilūkstes nov. Bebrenes pag. Bebrenes
Ilzes
Eglaines pag. Červonkas (Sārtenes)
Grīnvaldes
? Kaminčas
Kazimirvāles
Pabēržu
Lašu Lašu
? Raudas
Subate Subates luterāņu Subates
Subates l.t. Amasišķu
Baltmuižas
Gulbenes
Lavides
Jaunjelgava Jaunjelgavas
pilsētas
Jaunjelgavas
Jaunjelgavas nov. Totēnu Jaunjelgavas
Daudzeses pag. Caunes
Daudzeses
Māršavu
Smaļķu
Viesītes
Seces pag. Čoču Seces
Jaunajos
Kauļu
Lullīšu
Ūzānu
Stalānu
Staburaga pag. Brantānu
Staņģu
Sunākstes pag. Beitānu Sunākstes
Zilkalnes Sunākstes
Jēkabpils Jēkabpils pilsētas Jēkabpils Sv.Miķeļa
Kapeles sv  7.sept. 16:00 Krustpils
Jēkabpils nov. Ābeļu pag. Ābeļu Krustpils
Dūņenieku Dignājas
Nagļu Krustpils
Dignājas pag. Dignājas Dignājas
Meņķa Dignājas
Slīterānu Dignājas
Dunavas pag. Daugavas Dignājas
Līču Dignājas
Rubenes pag. Bērzu Dignājas
Červonkas
(Kaldabruņas)
Ezerpurva
Ļūcānu Dignājas
Muktānu
Kārsava Kārsavas 20.jūl. 13:00 Kārsavas
Kokneses nov. Bebru pag. Zutēnu Kokneses
Iršu pag. Iršu Kokneses
Kokneses pag. Atradzes Kokneses
Baznīcas Kokneses
Kaplavas Kokneses
Ūsiņu Kokneses
Lielvārdes nov. Jumpravas pag. Jumpravas
Krāslavas nov. Kaplavas pag. Putramišķu
Varnaviču
Krustpils nov. Atašienes pag. Atašienes sv 27.jūl. 13:00 Krustpils
Steķu se 21.jūn. 15:00 Līvānu
Krustpils pag. Grīvas se 26.jūl. 15:00 Gostiņu
Irbenieku sv 13.jūl. 16:00 Krustpils
Ķaupu se 19.jūl. 16:00 Krustpils
Melderes se 16.aug. 17:00 Gostiņu
Kūku pag. Catlakšu se 26.jūl. 12:30 Krustpils
Dēļdruvu se 26.jūl. 15:00 Krustpils
Dreimaņu se 26.jūl. 16:30 Krustpils
Kondrātu se 12.jūl. 16:00 Krustpils
Ķikuru Krustpils
Ķuncu se 12.jūl. 14:30 Krustpils
Pupenu se 26.jūl. 11:00 Krustpils
Skramānu se 9.aug. 10:30 Krustpils
Smanu se 9.aug. 12:00 Krustpils
Sūnu se 30.aug. 15:00 Krustpils
Mežāres pag. Gobiņas se 12.jūl. 12:30 Krustpils
Ratītes se 12.jūl. 11:00 Krustpils
Variešu pag. Antūžu se 30.aug. 11:00 Unguru
Baltgalvju sv 13.jūl. 13:00 Unguru
Bauru se 30.aug. 13:30 Unguru
Rusuļu sv 13.jūl. 14:30 Unguru
Silabebru se 19.jūl. 10:30 Unguru
Trākšu se 19.jūl. 12:00 Unguru
Vīpes pag. Kūrānu sv 20.jūl. 16:30 Krustpils
Landzānu sv 27.jūl. 15:30 Krustpils
Māsānu sv 20.jūl. 15:00 Krustpils
Līvāni Pilsētas (Meža ielā) sv 20.jūl. 13:00 Līvānu
Draudzes (Turku
pag.)
se 21.jūn. 13:00 Līvānu
Madonas nov. Barkavas pag. Barkavas Muižas Varakļānu
Neretas nov. Mazzalves pag. Ērberģes
Ķiku
Mēmeles
Timsēnu
Zāģeru
Neretas pag. Indulānu Neretas
Ķesteru Neretas
Ķišku Neretas
Smiltaines Saukas
Visdarbu Saukas
Pilskalnes pag. Rankaļu
Strobuku
Veseļu
Zalves pag. Cīrulīšu (Cīruļu)
Damasānu
Priežu
Zalves
Ogres nov. Krapes pag. Krapes Krapes
Pļaviņas Bārukalna Pļaviņu Sv.Pētera
Pļaviņu nov. Aiviekstes pag. Krūmēnu Gostiņu
. Ķūģu Gostiņu
Klintaines pag. Brīvkapi Gostiņu
Rīteru Kokneses
Preiļu Pilsētas sv 3.aug. 16:00 Preiļu
Jaunajos Preiļu
Vecajos
Rēzekne Rēzeknes Miera ielas Rēzeknes
Sv.Trīsvienības
Rēzeknes nov. Gaigalavas pag. Beidzeņu Rēzeknes
Sv.Trīsvienības
Leņdžu pag. Liuzas Rēzeknes
Sv.Trīsvienības
Vērēmu pag. Ančupānu Rēzeknes
Sv.Trīsvienības
Rugāju nov. Rugāju pag. Gaiļakalna 5.jūl. 16:00
Pokratas 9.aug. 14:00
Lazdukalna pag. Beņislavas
Garosilu 10.aug. 15:00
Kamoļkalna 19.jūl. 11:00
Salas nov. Salas pag. Auzānu Biržu
Biržu Biržu
Dzelznavas Biržu
Sēlpils pag. Sēlpils Sēlpils
Tilpu
Zaķēnu
Skrīveru nov. Skrīveru Jaunie Skrīveru
Skrīveru Vecie Skrīveru
Skrīveru Saules Skrīveru
Varakļāni Varakļānu Varakļānu
Vārkavas nov. Rožkalnu pag. Āpšu Kalupes
Viesītes nov. Elkšņu pag. Klauces Saukas
Kristūžu Elkšņu
Kundzānu Elkšņu
Svaru Saukas
Ūzānu Elkšņu
Rites pag. Ilzu Saukas
Melderišķu Saukas
Pormaļu Saukas
Tiltiņu Saukas
Saukas pag. Galvānu Saukas
Viesītes pag. Ausulāres Viesītes
Būbenānu Viesītes
Dešu Saukas
Ikšķiļu Viesītes
Ozoliņu Viesītes
Stauģu Viesītes
Sunākstes Baznīcas Sunākstes
Šūšānu Viesītes
Vēžinieku Viesītes
Viesītes Jaunā Viesītes
Ziedānu Viesītes
Viļakas nov. Šķilbēnu pag. Čukuļkalna 28.jūn. 14:00 Viļakas
Vecumu pag. Jaškovas 3.aug. 10:00 Viļakas
Viļāni Viļānu Viļānu