Dignājas draudze

{tab=Mācītājs}

DzelmeIvars Mācītājs
Ivars Dzelme

Dzimis 19.08.1968
Ordinēts 18.12.2002.
Tālr. 67423573, 29491205
E-pasts: idzelme@e-apollo.lv

{tab=Dievkalpošana}
Dievkalpojums mēneša 2., 4. svētdienā 14:00
{tab=Dievnams}
Dignājas pag., Jēkabpils nov., LV-5215
{tab=Par draudzi}

Dignājas draudze

{/tabs}

Items for Page: There are no posts that match the selection criteria.