Bīskaps

biskapsBīskaps ir diecēzes garīgais vadītājs.

LELB Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe.

Tālr.: 26572829

E-pasts: einars.alpe@lutheran.lv; daugavpils.dieceze@lutheran.lv