Diakonija

Sēlpils prāvesta iecirkņa diakonijas darba koordinētāja INITA ZARKEVIČA

Tālr./fax.65220077 (Lattelecom – darba laikā); 29516749 (Tele2)

e-pasts: inita.zarkevicha@inbox.lv

pasta adrese: INITAI ZARKEVIČAI; Dambja iela 10., Jēkabpils LV5201