Draudzes

Balvu prāvesta iecirknis (8. draudzes)
Balvu draudze
Kārsavas draudze
Ludzas draudze
Rēzeknes Sv. Trīsvienības draudze
Tilžas draudze
Varakļānu Sv. Krusta draudze
Viļakas draudze
Viļānu draudze

Daugavpils iecirknis (8. draudzes)
Bornes draudze
Daugavpils M. Lutera draudze
Ilūkstes draudze
Kalupes draudze
Krāslavas draudze
Lašu draudze
Preiļu draudze (nav vēl reģistrēta)
Sīķeles draudze
Subates draudze

Sēlpils iecirknis (30 . draudzes)
Aizkraukles (Skrīveru) draudze
Aizkraukles Kristus Spēka draudze
Aknīstes draudze
Asares draudze
Biržu draudze
Daudzevas draudze
Dignājas draudze
Elkšņu draudze
Ērberģes draudze
Gārsenes draudze
Gostiņu draudze
Gricgales draudze
Jaunjelgavas draudze
Jēkabpils Sv. Miķeļa draudze
Jumpravas draudze
Kaldabruņas draudze
Kokneses draudze
Krapes draudze
Krustpils draudze
Līvānu draudze
Mazzalves draudze
Neretas draudze
Pļaviņu Sv. Pētera draudze
Saukas draudze
Seces draudze
Sēlpils draudze
Sunākstes draudze
Unguru draudze
Viesītes draudze
Zalves draudze
Zasas draudze