27

Sēlpils prāvesta konvents Aizkrauklē

Sēlpils prāvests Aldis Pavlovičs aicina iecirkņa garīdzniekus uz konventu 2020. gada 4. martā plkst. 10.00 Kristus spēka Aizkraukles baznīcā. Konventā piedalīsies bīskaps Einārs Alpe. Pēc svētbrīža paredzēta diskusija par “Ciešanām cilvēka dzīvē”. Pēc pārtraukuma...

0

Draudžu diena Saukā

LELB Sēlpils un Daugavpils iecirkņa draudžu diena “Tikai Kristū ir brīvība” Saukas baznīcā 2019. gada 27. jūlijā 09.30 -10.00 – pulcēšanās(var pievienoties visas dienas laikā, apmeklējot atsevišķus pasākumus) 10.00 – svētbrīdis, dalībnieku iepazīšanās, prāvesta...

66

Zaļās ceturtdienas, ordinācijas solījuma atjaunošanas dievkalpojums

Diecēzes mācītāji sirsnīgi aicināti un gaidīti kopā ar bīskapu Eināru svinēt Zaļās Ceturtdienas un ordinācija solījuma atjaunošanas dievkalpojumu 18. aprīlī  10.00 Balvu prokatedrālē.

27

Bīskapa em. Pāvila Brūvera aicinājums

Mīļie brāļi un māsas Kristū! Vispirms sirsnīga pateicība gan draudzēm, gan privātajiem ziedotājiem, gan uzņēmumiem, kuri līdz šim ar savām mīlestības dāvanām esat atbalstījuši mūsu Baznīcas 1. bīskapa Kārļa Irbes meitas Annas Irbes 20.g.s....

28

Pateicības dievkalpojums par Pļaviņu dievnama atjaunošanu

Pļaviņu Sv. Pētera ev.lut. draudze 9. dec. plkst 11:00 aicina ikvienu uz svētku dievkalpojumu, kuru vadīs Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe un mācītājs Haralds Biete. Muzicēs gospeļkoris no Rīgas ar Adventa mūziku, kas iepriecinās sirdis šajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā. Pateiksimies...

27

Sēlpils prāvesta konvents Neretā

2018. 11. 26. plkst. 11.00 Neretas luterāņu draudzes namā (Rīgas ielā 3) norisināsies Sēlpils iecirkņa garīdznieku konvents. Mācītāji aicināti dalīties Adventa un Ziemsvētku laika pieredzē. 10.30 – 11.00 ierašanās, kafija, tēja 11.00 – svētbrīdis 11.10 –...